Diferențe bărbat – femeie

Date:

Spread the love

Când se rătăcește, o femeie oprește și întreabă pe unde s-o ia. Pentru un bărbat, acesta este un semn de slăbiciune. Se va învârti ore întregi, anunţând din când în când că este aproape de destinaţie, spre disperarea consoartei lui, care îi dă sfatul:
„Întreabă odată, omule! Nu vezi că te învârţi în jurul cozii?”
• Femeile au o capacitate foarte dezvoltată de a observa orice amănunt, cât de mic, precum și schimbările de aspect sau de comportament ale celorlalţi. Nu încerca să ascunzi ceva de soţie, că nu ţine!… Ele au o percepţie periferică mai amplă decât cea a bărbaţilor. La multe femei, orientarea periferică ajunge până la 1800, pe când bărbatul are creierul configurat pentru un tip de privire ca printr-un tunel, la mare distanţă, ca și când ar avea un binoclu.
• Când creierul bărbatului se odihnește, cel puţin 70% din activitatea sa electrică este blocată. În cazul femeilor, scanerul arată că este activ în proporţie de 90% în timpul unei stări similare, confirmând faptul că femeile primesc și analizează permanent informaţii din mediul înconjurător.
• Femeile descriu culorile mult mai amănunţit decât bărbaţii, pentru că ele au doi cromozomi X care furnizează o mai mare varietate de celule conice, care sesizează culorile până la 2 nuanţe.
Ele au albul ochilor mai mare ca al bărbaţilor, pentru că sunt făcute pentru acea comunicare interpersonală la distanţă mică, ce face parte integrantă din legătura pe care o poate stabili o femeie.
• Când un bărbat este trimis să caute margarina în frigider, nu dă de ea nici după ce caută a doua oară, pe când ea i-o arată cu ochii închiși. Hormonii ei de estrogen îi permit să identifice obiectele din sertar sau din încăpere și să-și amintească de ele ulterior, după un tipar de memorie specific. Ea devine pentru soţ contul deschis de memorie pentru mărunţișurile pe care el nu le găsește cu nici un chip. Noile studii au mai sugerat că, de fapt, creierul bărbatului caută în frigider cuvântul „margarină”.
• Când un bărbat intră cu soţia lui într-o casă, el identifică detaliile tehnice (intrările, lucruri ce trebuie reparate), pe când femeile analizează chipurile și știu exact cine cu cine și ce simte fiecare.
• Femeile aud mai bine decât bărbaţii și sunt abile în a distinge sunetele înalte. Creierul femeii este programat să audă cum plânge copilul noaptea, în vreme ce tatăl doarme liniștit și nezdruncinat,
emanând o coloană sonoră prin sforăitul lui de diferite intensităţi.
De aceea, robinetele care picură le înnebunesc pe femei, în vreme ce bărbaţii dorm liniștiţi, fără să le bage în seamă.
• Dacă femeile sunt mai pricepute în diferenţierea sunetelor, bărbaţii pot spune dincotro provin ele. Această capacitate de diferenţiere la femei le dă posibilitatea să priceapă schimbările emoţionale la copii și la adulţi, devenind veritabile termometre afective.
• Nici discuţie, pielea femeilor este mult mai sensibilă decât a bărbaţilor. Ocitocina este un hormon care stimulează dorinţa de mângâiere și activează receptorii atingerii. Nu e de mirare că femeile, având receptorii atingerii de zece ori mai sensibili decât ai bărbaţilor, dau mai multă atenţie mângâierilor din partea bărbaţilor.
Unele studii au arătat că femeile care sufereau de boli nervoase și de depresii și-au revenit mult mai rapid în funcţie de numărul de mângâieri și de alinări, precum și de durata acestora.
Atunci când o femeie are probleme sentimentale sau este foarte supărată pe un bărbat, mai mult ca sigur va spune: „Nu mă atinge!”
• Simţul gustativ al femeii și cel olfactiv sunt net superioare faţă de cele ale bărbaţilor.
Bărbaţii sunt mai eficienţi în a distinge gusturile sărat și amar, în timp ce femeile preferă dulciurile.
• Și mai trebuie să recunoaștem că femeile sunt net superioare în privinţa simţurilor de percepţie: ele sunt pricepute în a detecta nuanţele fine la nivelul limbajului trupului, al vocii, al tonului și al altor stimuli senzoriali. Ele pot citi chiar reacţii și sentimente ale animalelor.
• Știm că emisfera dreaptă a creierului răspunde de partea creatoare și este mai dezvoltată la femei, iar emisfera stângă răspunde de controlul asupra logicii și raţionamentului și este dezvoltată mai mult la bărbaţi.
• Folosind tomograful cu rezonanţă magnetică, scanerul a pus în evidenţă că bărbaţii folosesc mai ales partea stângă a creierului pentru vorbire, în timp ce femeile folosesc atât partea stângă, cât și pe cea dreaptă.
• Emisferele stângă și dreaptă ale creierului sunt legate printr-o serie de nervi care se numesc corpul calos. Acest cablu face ca o parte a creierului să comunice foarte bine cu cealaltă, permiţând schimbul de informaţii, ca două calculatoare pe umeri, legate de o interfaţă unică. Ei bine, la femeie, corpul calos este mai gros decât la bărbat, având cu peste 30% mai multe legături între emisfere. De aceea, vorbirea femeii este mai fluentă, iar acest lucru explică și capacitatea femeilor de a putea executa mai multe lucruri fără legătură aparentă între ele. De unde și intuiţia feminină. Ce să-i faci, asta e! Bărbatul are mai puţine conexiuni și de aceea creierul lui este configurat să facă un singur lucru o dată. Creierul lui este mai compartimentat. Dacă îi veţi scana creierul în timp ce citește, veţi constata că practic este surd. Nu-și poate păstra vigilenţa auditivă în același timp ce citește
• Pentru o sugestie mai puternică, am spune : creierul bărbatului este mono, pe când al femeii este stereo. Și, ca și când nu este de ajuns, s-a constatat că creierul femeii are mai multă materie cenușie, deși este mai mic ca dimensiune.
• Pentru că ea folosește anumite părţi ale creierului în același timp, femeii îi este greu să distingă între dreapta și stânga.
• Cred că trebuie să mai marcăm puncte și pentru bărbaţi. Ei au o orientare în spaţiu mult mai bună, pe când femeile au o orientare bidimensională. Deși ele îţi văd scama pe costum de la 30 de metri, nu reușesc să parcheze mașina cu spatele, lovind mereu ușa garajului. Ţine de orientarea pe trei dimensiuni, și pe aceasta nu o are prea dezvoltată.
• Creierul bărbatului îndosariază informaţiile, pe când cel al femeii nu le înmagazinează, ci ele revin mereu în minte.
Singura modalitate prin care o femeie poate scăpa de problemele din gând este să le exprime și astfel să le conștientizeze. Obiectivul ei este să scape de probleme, nu să găsească soluţii sau să tragă concluzii.
• Bărbaţii, stocând informaţiile, nu găsesc de bine să le exprime, așa că, atunci când, după o zi de lucru cu evenimente de tot felul, este întrebat de soţie cum a fost, el răspunde laconic: „Bine! Ca ieri. Nimic nou!” Efortul de exprimare fiind mai redus, nu consideră că este împins să-l facă.
• Pentru o femeie, vorbirea continuă să aibă un scop precis: crearea de noi relaţii interumane și împrietenirea. Pentru bărbaţi, vorbirea înseamnă o referire strictă la fapte.
• Bărbaţii își vorbesc mai ales în gând. Când o femeie îl vede privind pe geam, își închipuie că este plictisit sau leneș și încearcă să-i vorbească și să-i dea ceva de făcut, că tot stă degeaba:
„Pentru că tot nu faci nimic, du-te și spală pe jos în bucătărie, dragule!”
• Bărbaţii trebuie să înţeleagă că, atunci când o femeie vorbește, ea nu așteaptă să i se găsească soluţii.
• Chiar cuvântul în sine are un înţeles pentru bărbat și alt înţeles pentru femeie. Prin cuvânt, bărbatul exprimă idei și informaţii, iar femeia, sentimente și emoţii.
De multe ori creditul de cuvinte rămâne destul de bogat la femeie la sfârșitul unei zile și ea trebuie să îl consume ca să se simtă ușurată și fericită. Atât așteaptă: să fie ascultată. Nu are nevoie de soluţii.
• Când un bărbat citește o carte, se uită nerăbdător să vadă câte pagini mai sunt până la terminarea unui capitol, pe când femeia nu este atât de secvenţială ca bărbatul, căutând finalul. Fire imaginativă, proiectează ea scenarii, pe care le va confrunta cu finalul cărţii.
• Dacă bărbatul este adâncit într-o lectură, scrie un articol sau un referat, nevasta lui îi va lăsa ușa deschisă, ca un reflex de a nu i se închide posibilitatea comunicării. El va striga după ea să închidă ușa, ameninţând-o cu reproșuri pentru repetatele ei violări ale intimităţii bârlogului său.
• Bărbaţii folosesc limbajul pentru a se întrece între ei, de aceea sensul cuvintelor este mult mai important, ei căutând o soluţie cu finalitate. La femei, vocabularul nu este punctul lor forte, de aceea definirea și înţelesul cuvintelor nu contează așa de mult, căci ele se bazează pe tonul vocii pentru o exprimare mai fidelă, dar și pe limbajul trupului, pentru a-i da un conţinut emoţional. Scopul urmărit este cel al construirii relaţiilor, și nu argumentativ, ca al bărbaţilor. Dacă o femeie îi vorbește mult bărbatului ei, înseamnă că-i place de el, dar, dacă tace, aţi încurcat-o!
– Iubitule, n-ai vrea să-ţi mai aerisești creierii, după atâta citit? îl întreabă ea cu o licărire vioaie în priviri.
– Nu cred că simt nevoia! Dacă tot vrei să-mi creezi condiţii, deschide fereastra și este O.K.!
Faţa ei se întunecă și puse un lacăt mare la gură, pe care îl închise cu scrâșneli.
– E ceva în neregulă? o verifică el pe consoarta lui.
Ea îi răspunse cu tăcere.
– Am făcut ceva rău? Nu știu de ce, dar parcă s-a înnorat! încercă el să se clarifice.
– Și s-ar putea să plouă și cu grindină! ieși ea din muţenie.
Cum de nu pricepi că nu m-ai mai scos de două săptămâni și pe mine la o plimbare?
– Spune așa, femeie, nu mă lua pe ocolite! se lumină el. Ce mistere mai au și doamnele astea în cap! Auzi: să mă mai aerisesc și eu și, când colo, de fapt ea voia să se aerisească! Oare câte alte taine mai ascunde?
• Vorbirea pe ocolite este o specialitate a femeii și are ca scop să adune relaţii, dar cel mai adesea nu funcţionează în cazul bărbaţilor, pentru că ei nu pricep regulile jocului. Creierul femeii este axat pe prelucrare, pe când bărbaţii consideră aceasta o lipsă de structurare. El vrea să i se spună concis și direct.
Cum ei ocupă slujbele unde se cere orientarea în spaţiu ca șoferi, piloţi sau profesori de știinţe exacte, vorbirea pe ocolite ar duce la grave erori. Dacă un pilot ar spune turnului de control: „Cred că jos e mai sigur decât aici, sus!” în loc de: „Mă pregătesc să aterizez!”, sigur ar fi scos urgent din slujbă.
• Femeile pun sentiment în ceea ce spun, în timp ce bărbaţii doar se exprimă. Cum vocabularul nu este chiar punctul forte al creierului femeilor, ele nu consideră definirea precisă a cuvintelor atât de relevantă. Chiar mai exagerează, de dragul efectului obţinut.Bărbaţii însă vor interpreta fiecare cuvânt pe care-l vor spune ele ca atare și vor reacţiona în consecinţă.
• Femeia folosește în medie șase expresii faciale în zece secunde, prin care reflectă sau reacţionează la emoţiile interlocutorului.
De regulă, bărbatul rămâne impasibil când ascultă, pentru a nu-și trăda emoţiile, dar asta nu înseamnă că nu trăiește nici un fel de emoţie. Scanarea creierului arată că bărbaţii reacţionează emoţional la fel de puternic ca femeile, dar evită s-o arate.
• Majoritatea femeilor dovedesc o orientare în spaţiu limitată.
Bărbaţii au capacitatea de a vedea în trei dimensiuni. Studiile arată că mintea bărbatului măsoară distanţa și viteza, pentru a ști exact când trebuie să schimbe direcţia.
Dacă dai o hartă turistică sau rutieră unei femei, ea trebuie s-o așeze în sensul de mers, altfel nu se descurcă. Și așa i se pare un mister, pe când un bărbat o poate citi din orice poziţie.
• Femeile excelează în zone de creaţie, cum ar fi artele spectacolului, învăţământul, resursele umane și literatura, toate acestea fiind domenii în care logica abstractă nu are o importanţă primordială.
Să-l ascultăm și pe maestru, V. Andru, Terapia destinului:
În cuplu cum realizaţi înţelegerea? Vedeţi, apar multe certuri în cuplu. Ca să nu spunem despre certurile din microcolectivităţi! De ce apar oare aşa de multe certuri? Unele sunt culisări pentru reglare. Da, dar ţin o viaţă întreagă aceste culisări?!
Sunt defecte de înţelegere. Cum să le remediem?
Sigur, trebuie şi o informaţie despre psihoogia feminină şi masculină. Unii se pot lipsi de această informaţie: porneşti de la ideea că, într-o ceartă, tu eşti de vină: ffie că tu ai cauzat, fie că tu n-ai ştiut să eviţi. Deci chiar dacă n-ai cauzat tu conflictul, eşti de vină şi eşti deficitar emoţional că n-ai ştiut să eviţi. Este o premisă bună (a şti că tu eşti de vină, iar „adversarul” are dreptate). Dacă eşti în stare de această premisă, de această blândeţe şi răbdare, este foarte bine. Însă puţini sunt în stare să dea dreptate celui din faţa lor! Dar o minimă cunoaştere a naturii umane te ajută.
De pildă, a cunoaşte că există nişte ritmuri – şi la bărbat şi la femeie – nişte ritmuri ale afectelor. La femeie căldura merge pe o dinamică descreştere – creştere; la bărbat merge pe dinamica fugă – revenire.
Deci din când în când bărbatul îşi împrospătează puterea afectelor prin fugă. Dacă femeile ar şti acest lucru, sigur că nu ar taxa atât de dramatic „fuga” bărbatului! Cum se manifestă fuga? Nu spunem că este o părăsire de domiciliu, căci atunci este grav. Fuga „refacere” se manifestă compensator sau simbolic uneori dar şi concret! Analizaţi-vă partenerul şi veţi vedea cum se manifestă fuga lui. Fie fuga la televizor, sau la somn: când ţi-e lumea mai dragă şi când ai nevoie de el –a fugit la somn. Poate să fie şi o fugă fizică – fuge undeva, la o partidă de tabel, de pescuit sau în pelerinaj!
La femeie, spuneam că dinamica afectivă se exprimă prin creştere şi descreştere. Ea nu fuge. Ea creşte, îmbrăţişează, mistuie; şi apois cade, rejectează, ocăreşte!
Lucrul aceste este firesc, dar partenerul rar când înţelege. O vede şi zice: „Păi cum se poate, psyhi mu, ieri erai anflamată, ziceai că sunt centrul lumii, zeul şi astăzi zici că sunt un mitocan şi un dobitoc…” Adică el nu înţelege că se poate! E un ritm. Nu sunt simplele indispoziţii premenstruale, ci ţin de structura complex umană, feminină.
Dacă o perioadă de descreştere la femeie coincide cu o perioadă de fugă la partenerul ei – sar scântei şi apare un divorţ. Pentru că nici unul nici altul nu ştiu că asemenea secţiuni sunt explicabile şi că trebuiesc depăşite printr-o putere – sau chiar supraputere de înţelegere. Ce faci atunci? Înţelegând, în primul rând taci, nu faci obiecţii, nu amplifici răul prin revendicări sau imputări.
Când un bărbat revendică de la femeie căldură, el amplifică răul. Din moment ce ea atunci n-o are, ea însăşi se simte frustrată şi ea însăşi se simte într-un impas; iar partenerul vine şi revendică, smulge şi-i spune – „Păi nu ţi-e ruşine, eu care te credeam pasionată de mine şi acuma te văd rejectivă, respingătoare!” Situaţii curente. Le veţi depăşi ştiind că sunt normale statistic, şi că trebuie aşteptare, răbdare.
Nu luaţi niciodată decizii pe o curbă de descreştere pasională sau pe o curbă de fugă.
Spuneam că la bărbaţi refacerea afectivă este fuga. Fie că este fuga la televizor sau într-o uitare de tot şi de toate, fie că e fuga undeva, la capătul pământului…
Nu vreau să spun fugă la altcineva, că atunci nu este fugă, atunci este principiul plăcerii, atunci este principiul voluptăţii care este o trişare în legile naturii. Deci adulterul nu este „fugă”, nu este nevoie de refacere, ci este lăcomie sau perversitate şi încălcarea unei taine sacre.
Nu se iau decizii pe curba descendentă. Se lasă. Chiar dacă pe acea curbă zici – „Nu merge cuplul nostru, mâine am terminat cu el!” Aşteaptă până mâine, nu lua decizia pe vectorul de fugă şi de cădere. Iată un mod de a înţelege.
Uneori o minimă informaţie despre natura umană ne ajută să înţelegem. Alteori, să nu analizaţi antura umană, ci porniţi de la premisa că natura umană are dreptate, dar eu încă nu am descoperit acea dreptate. Pentru că nu avem întotdeauna informaţia că lucrurile se desfăşoară logic şi normal şi ne apucăm să ne enervăm. Deci, porniţi de la premisa că ele se desfăşoară logic şi normal statistic.
Sursa: lumealuiarm.wordpress.com
Remedii Naturiste pentru Tuse
Tratamente Naturiste

Remedii Naturiste pentru Tuse

Remedii Naturiste pentru Tuse: Aliați Din Natură pentru Confort Respirator Tusea poate fi o experiență inconfortabilă și deranjantă, dar norocul...
Read More
Tratamente Naturiste pentru Hemoroizi
Afectiuni si Boli

Tratamente Naturiste pentru Hemoroizi

Tratamente Naturiste pentru Hemoroizi Hemoroizii sunt o afecțiune comună, dar pot cauza disconfort și durere. Tratamentele naturiste pentru hemoroizi oferă...
Read More
Terapia Bowen
Terapii

Terapia Bowen

Terapia Bowen este o abordare holistica si multidimensionala a eliberarii de durere si a vindecarii, care a obtinut rezultate remarcabile...
Read More
10 metode naturiste pentru detoxifierea organismului
Ingrijire Corporala

10 metode naturiste pentru detoxifierea organismului

Detoxifierea organismului este un proces prin care se elimină substanțele toxice acumulate în corp. Există mai multe metode naturiste pe...
Read More
Tratamente și remedii naturiste pentru cele mai frecvente boli
Tratamente Naturiste

Tratamente și remedii naturiste pentru cele mai frecvente boli

În lumea modernă, tot mai multe persoane în lumea în care se îndreaptă spre tratament și remedii naturiste pentru a-și...
Read More
Busuiocul – O plantă aromatică cu puteri terapeutice și curative
Plante Medicinale

Busuiocul – O plantă aromatică cu puteri terapeutice și curative

Busuiocul (Ocimum basilicum) este o plantă aromatică și medicinală cu multiple utilizări în bucătărie, medicină și aromaterapie. Este originar din...
Read More
Tratamente naturiste pentru slabit
Tratamente Naturiste

Tratamente naturiste pentru slabit

Tratamentele naturiste pentru slăbit sunt o opțiune populară pentru persoanele care doresc să piardă în greutate într-un mod sănătos și...
Read More
Tratamente Naturiste pentru Varice
Tratamente Naturiste

Tratamente Naturiste pentru Varice

Opțiuni Alternative de Gestionare a Simptomelor  Pe lângă tratamentele convenționale, există și opțiuni naturiste care pot fi considerate ca o...
Read More
Varice: Cauze, Simptome, Tratament și Prevenție
Afectiuni si Boli

Varice: Cauze, Simptome, Tratament și Prevenție

Varicele sunt o afecțiune comună care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Acestea sunt vase de sânge dilatate și...
Read More
Menta – Beneficii, Modalități de Preparare, Indicații și Contraindicații
Plante Medicinale

Menta – Beneficii, Modalități de Preparare, Indicații și Contraindicații

Menta este o plantă aromatică răcoritoare, cunoscută pentru proprietățile sale terapeutice și gustul său revigorant. De-a lungul secolelor, mentă a...
Read More
Cate ceva despre fericire
Dezvoltare Personala

Cate ceva despre fericire

"In gena omului a fost pusa sau picatura de soare" - Interviu cu dr. prof. HINDERK EMRICH, directorul Clinicii de...
Read More
1 Reply
Natural Remedies From Walnut Shells
Tratamente Naturiste

Natural Remedies From Walnut Shells

REMEDURI NATURALE CU COJI DE NUC Mulți dintre noi considerăm inutile cojile de nucă și de fiecare dată când curățăm...
Read More
Cele mai bune 40 de alimente anti-imbatranire
Alimentatie Sanatoasa

Cele mai bune 40 de alimente anti-imbatranire

Cele mai recente studii stiintifice publicate de Men's Health arata cele 40 de alimente care au actiuni imunostimulatoare , de...
Read More
Inventatorii de boli. Cum sunt TRANSFORMAȚI oamenii SĂNĂTOȘI
Dezvoltare Personala

Inventatorii de boli. Cum sunt TRANSFORMAȚI oamenii SĂNĂTOȘI

Inventatorii de boli. Cum sunt TRANSFORMAȚI oamenii SĂNĂTOȘI în cumpărători de medicamente. Industria farmaceutică exploatează perfid temerile cele mai profunde...
Read More
TINCTURA DE SALVIE – Beneficii și proprietăți
Tratamente Naturiste

TINCTURA DE SALVIE – Beneficii și proprietăți

Preparatele din salvie, precum pulberea, tinctura, otetul, uleiul volatil, infuzia, vinul, au efecte antimicrobiene, antihipertensive si antiinflamatoare, cunoscute inca din...
Read More
TINCTURĂ DE USTUROI – Cel mai puternic antibiotic natural
Tratamente Naturiste

TINCTURĂ DE USTUROI – Cel mai puternic antibiotic natural

Cel mai puternic antibiotic natural cunoscut la ora actuală, usturoiul este recomandat în ameliorarea, tratarea și prevenirea unei game variate...
Read More
V-ati saturat de carnati si sarmale? Dati-o pe macaroane!
Diete si Retete

V-ati saturat de carnati si sarmale? Dati-o pe macaroane!

V-ati saturat de carnati si sarmale? Dati-o pe macaroane! Italienii jura ca pastele fainoase ii fac pe oameni mai fericiti....
Read More
Propolisul – O mie de boli vindecate
Tratamente Naturiste

Propolisul – O mie de boli vindecate

O mie de boli vindecate cu un singur produs Simt o mare bucurie ori de cate ori reusesc sa-mi fac...
Read More
Esti nervos? Foloseste valeriana sau musetel
Plante Medicinale

Esti nervos? Foloseste valeriana sau musetel

Valeriana si musetelul sunt doua plante folosite in medicina naturista pentru rolul lor calmant. Ele au rolul de a calma...
Read More
Leacuri naturale cu efect rapid pentru migrena, ameteala, greata
Tratamente Naturiste

Leacuri naturale cu efect rapid pentru migrena, ameteala, greata

Migrena inlaturata rapid cu leacuri naturale Însoţita de multe ori de vărsături sau de tulburări de vedere, durerea de cap...
Read More
1 2 3 13

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Remedii Naturiste pentru Tuse

Related articles

Remedii Naturiste pentru Tuse

Remedii Naturiste pentru Tuse: Aliați Din Natură pentru Confort Respirator Tusea poate fi o experiență inconfortabilă și deranjantă, dar...

Tratamente Naturiste pentru Hemoroizi

Tratamente Naturiste pentru Hemoroizi Hemoroizii sunt o afecțiune comună, dar pot cauza disconfort și durere. Tratamentele naturiste pentru hemoroizi...

Terapia Bowen

Terapia Bowen este o abordare holistica si multidimensionala a eliberarii de durere si a vindecarii, care a obtinut...

10 metode naturiste pentru detoxifierea organismului

Detoxifierea organismului este un proces prin care se elimină substanțele toxice acumulate în corp. Există mai multe metode...